Algemene voorwaarden bij inschrijving en betaling van evenementen

Copyright © 2016 Belnet, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, België, BTW: BE 0875.396.690, tel. 02/790.33.33, fax 02/790.33.34, e-mail:  info@belnet.be.

 

Artikel 1: Deelname aan een evenement

Bij registratie voor een evenement, zal de deelnemer een bevestiging ontvangen met alle gegevens over de praktische organisatie ervan en een factuur in geval van mededeling van BTW-nummer of op aanvraag.

Artikel 2: Betaling van het inschrijvingsbedrag

De financiële transactie wordt niet door Belnet beheerd. Het bedrijf Ingénico staat in voor de verwerking van de online betaling.

Artikel 3: Annulatie van deelname aan evenement

De annulatie van de deelname aan een evenement dient schriftelijk gemeld te worden (per post of per mail aan Belnet events@belnet.be). In geval van een annulatie minstens 2 kalenderdagen vóór de datum van het evenement, zal de deelnemer de terugbetaling kunnen vragen.  In geval van latere annulatie (dit is minder dan 2 kalenderdagen vóór het evenement) zal het totale bedrag verschuldigd blijven.

Artikel 4: afwezigheid op  een evenement van Belnet

Een deelnemer die afwezig is op het evenement, zonder het vooraf schriftelijk te hebben gemeld minstens 2 kalenderdagen vóór de datum van het evenement , zal het inschrijvingsbedrag  voor het evenement dienen te betalen.

De deelname aan een evenement mag evenwel door een vervanger worden ingenomen (per post of per mail aan Belnet events@belnet.be), indien dit schriftelijk wordt gemeld aan Belnet events@belnet.be.

Artikel 5: Annulatie van het evenement door Belnet

In geval van annulatie van het evenement door Belnet, zal de deelnemer  de terugbetaling van het bedrag kunnen vragen.

Artikel 6: Privacy en disclaimer

De privacy policy alsook de disclaimer van Belnet blijven onverkort van toepassing en zijn terug te vinden op de website van Belnet.